Chiến Thắng, Nhãn hiệu xe Chiến Thắng, Thương hiệu xe tải Chiến Thắng

Chiến Thắng

Hiện nay Chiến Thắng Auto là một thương hiệu có uy tín lớn trên thương trường. Cho đến nay Công ty đã có gần một trăm đại lý tiêu thu sản phẩm trên 64 tỉnh, thành phố trong cả nước . Sản phẩm của Công ty đa dạng gần 50 loại xe tải bàn, tải ben có tải trọng từ 0.5 ÷ 5 tấn, một cầu và hai cầu chủ động. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và ngày càng một tăng trưởng mạnh, sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước.


Đang xem 1/2 trang. Tổng số: 29 bản ghi được tìm thấy.