Sơ mi rơ mooc Sàn 9m 3 trục Doosung

Sơ mi rơ mooc Sàn 9m 3 trục Doosung

Sơ mi rơ mooc Sàn 9m 3 trục Doosung, không bị võng khi chở nặng với kích thước thùng dài 9m2, chở các hàng đặc thù như thép, cũng như các hàng hóa khác

SP0375

Mời liên hệ

Sơ Mi Rơ Mooc